MR תרכיז לניקוי והסרת חלודה למתכות ברזליות MR-S תרכיז לניקוי והסרת חלודה לנירוסטה

מהו MR / MR-S?

ממיס ומפרק תעשייתי מרוכז להסרה מהירה ויעילה של חלודה ממתכות שונות.

אופן היישום

  1. לפני היישום, הסר חלודה רופפת ככל הניתן.
    

  2. רסס/ פזר/ מרח היטב את החומר על המשטח במרסס/ מגב/ ספוג/ מטלית/ מברשת רכים.
    

  3. המוצר עובד מהר. המתן מס דקות עד לפירוק. (לא להשאיר להתייבש). בתנאים מסוימים יש לאפשר לחומר זמן פירוק ארוך יותר בהתאם לסוג המשטח, גילו, עוביו המכאני וכו’.
    

  4. שפשף בתנועה סיבובית. במקרים קשים יש להשתמש במברשת קשה ו/או גרניק בלחץ מתון עד 150 בר שיאפשר מסת הסרה וניקוי גדולים. בהתאם לצורך אפשר לחזור על הפעולה פעם נוספת. (רק לאחר שטיפת השכבה הקודמת וייבוש מלא).
    

  5. שטוף היטב את המשטח ואפשר התייבשות מלאה. מומלץ ליישם באופן מידי הגנה על המתכת כגון: צבע ייסוד, שעווה, ציפוי פולימרי וכו’ או להגן מידית עם ESP-700  של ננו ציפויים המאפשר את הגנת הננו המתקדמת מסוגה בעולם

  6. חשוב: אי יישום ההגנה באופן מידי יחשוף את המשטח שנוקה להתקפות קורוזיה חוזרות.

  7. חובה להשתמש בכפפות ואמצעי הגנה על הפנים והגוף לפני השימוש.

MR_MRS_page42.jpg

לפני ואחרי שימוש ב-MR

 

אריזות

מרסס 500 מ”ל | גלון 3.8 ל’ | פח 18 ל’

 

הובלה ואחסנה

באריזה מקורית ובמקום מוצל וסגור 1 שנה.
חומר שקפא אינו שמיש יותר.
המוצר צורב.
יש ליישם במקום פתוח ומאוורר היטב.
הרחק מאש, ממקור חום וילדים. ​

פורמולות בלעדיות ויחודיות למשטחים שונים