FM-01 ננו-סטיל למתכות ברזליות, NFM-02 ננו-סטיל למתכות אל ברזליות

ציפוי מחסום בלתי נראה, הידרופובי דוחה מים למתכות ולניקוי קל.

NC-20 ננו-קוט תעשייתי

ציפוי הידרופובי שקוף, להגנה, שימור וחידוש מתכות. 

זינקו-100

ציפוי אבץ פולימרי מבוסס מים בצבע אפור להגנה נגד קורוזיה לשימוש ימי וכיסוד לציפוי עליון. 

ESP-700 ציפוי נגד קורוזיה ופוטוקטליטי לסביבה ימית

 להגנה מעולה מקורוזיה, גרפיטי, בליה, קרח, קרינה גרעינית וכימיקלים. בעל תקן AMPP-MPI ארה”ב. 

PR-21 תרכיז להדבקה, איטום ו"ריתוך"

מדביק הכל, מידית, בחוזק דמיוני ומדמה ריתוך והלחמה.