טכנולוגיה לשליטה ודיכוי אבק

פיתוח מקורי של תערובת ייחודית המשולבת בננו-טכנולוגיה ומתוכננת לדיכוי אבק.